Servicii Succesorale:

- redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
- obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici
- redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)
- dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
- redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare


Ce este un Notar Public ?

Servicii Succesorale:

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica.

Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public si, totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale...

Vezi detalii...

Contact

product 3

Vezi detalii...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de contact