Biroul notarial ofera urmatoarele servicii:

product 2

Redactare – autentificare:

- contracte de vânzare-cumpărare
- contracte de schimb imobiliar
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de întreţinere

Vezi detalii...

Servicii Comerciale:

- consultanţă de specialitate în materie notarială
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- certificarea proceselor verbale ale

Vezi detalii...

 

 

 

Servicii Succesorale:

- redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
- obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici

Vezi detalii...

Redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri:

- înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a Revocării Procurilor
- redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri

Vezi detalii...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificarea unor fapte constatate personal de notarul public:

- faptul că o persoană este în viaţă
- faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
- faptul că o persoană se află într-un anumit loc


Vezi detalii...

Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, specimenelor de semnătură, sigiliilor şi traducerilor:

- legalizarea traducerilor făcute de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei
- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile pentru care legea nu prevede forma autentică ad validitatem

Vezi detalii...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele:

- Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
- Acte de protest ale cambiilor, cecurilor sau altor titluri la ordin
- Primire în depozit de înscrisuri şi documente

Vezi detalii...