Servicii Comerciale:

- consultanţă de specialitate în materie notarială
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
- redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
- redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)

Ce este un Notar Public ?

Servicii Succesorale:

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica.

Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public si, totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale...

Vezi detalii...

Contact

product 3

Vezi detalii...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de contact