Redactare – autentificare:

- contracte de vânzare-cumpărare
- contracte de schimb imobiliar
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de întreţinere
- acte de partaj bunuri mobile sau imobile
- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
- contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
- contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
- contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
- antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare
- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
- tranzacţii, etc

 


Ce este un Notar Public ?

Servicii Succesorale:

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica.

Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public si, totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale...

Vezi detalii...

Contact

product 3

Vezi detalii...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de contact