Contact

product 2

Strada: Aleea Trandafirilor
Nr. 12, Suceava, , Romania
C.P. 720069

Tel / Fax : 0230 / 522.414
Tel: 0330 / 102.080
E-mail: ion@lostun.ro
Web: www.lostun.ro

 

Galerie


Biroul notarial ofera urmatoarele servicii:

Redactare – autentificare:

product 2

- contracte de vânzare-cumpărare
- contracte de schimb imobiliar
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de întreţinere

Vezi detalii...

Servicii Comerciale:

- consultanţă de specialitate în materie notarială
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale

Vezi detalii...