Ce este un Notar Public?

Notarul este un liber profesionist, care îndeplineste acte de autoritate publica. Numirea în functie a notarului public, suspendarea si încetarea acestei calitati atesta caracterul dublu al pozitiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public si, totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale...

Biroul notarial ofera urmatoarele servicii:

Redactare – autentificare:

product 2

- contracte de vânzare-cumpărare
- contracte de schimb imobiliar
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de întreţinere

Vezi detalii...

Servicii Comerciale:

- consultanţă de specialitate în materie notarială
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale

Vezi detalii...

Servicii Succesorale:

product 2 - redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succe-

- siune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
- obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici

Vezi detalii...

Contact

product 3

 

Vezi detalii...